پروژه های دانش آموختگان دانشکده مهندسی مکانیک ورودی سال 1383

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
ارزیابی خصوصیت ضربه مواد مرکب از طریق شیوه تجربی حسین لطفی جندقی 8306484
استخراج معادلات حالت با استفاده از پارامترهای موج انفجار ذرات یک حامل ماده منفجره مجید بازارگان 8306654
استفاده از الگوریتم ژنتیک در محاسبات مخازن تحت فشار مهرزاد شمس 8302533
استفاده از انرژی جنبشی فاضلاب برای تولید برق مهرزاد شمس 8302563
استفاده از انرژی جنبشی فاضلاب برای تولید برق مهرزاد شمس 8302653
استفاده از انرژی زمین گرمایی برای گرمایش و سرمایش سید محمدرضا خلیلی 8302873
استفاده از میله سرامیکی به عنوان هسته تشعشعی در رلکتوز فرایند شکست حرارتی مجید عمید پور 8306814
امکان سنجی استفاده از پیل های سوختی در صنایع هوافضا مهرزاد شمس 8302543
امکان سنجی استفاده از پیل های سوختی در صنایع هوافضا علی اصغر جعفری 8303133
امکان سنجی استفاده از مشعل محیط متخلخل در کاربردهای مسکونی مهرزاد شمس 8302743

قبلی 1 2 3 ... 16 بعدی