پروژه های دانش آموختگان دانشکده مهندسی مکانیک ورودی سال 1383

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
کنترل دینامیک خودرو با استفاده از سیستم تعلیق با هندسه فعال علی اصغر جعفری 8302893
یخ ساز خورشیدی مهرزاد شمس 8302773
یخچال خورشیدی برای نگهداری فرآورده های خونی مهرزاد شمس 8302663

قبلی 1 ... 14 15 16