پروژه های دانش آموختگان دانشکده مهندسی مکانیک ورودی سال 1383

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
آشنایی با فناوری استفاده از انرژی موج برای تولید الکتریسیته و شیرین کردن آب مهرزاد شمس 8302673
آشنایی با فناوری استفاده از انرژی موج برای تولید الکتریسیته و شیرین کردن آب مهرزاد شمس 8302783
آنالیز اکسرزی و برگشت ناپذیری یک سیستم تبرید ترکیبی برای مایع سازی گاز طبیعی مجید بازارگان 8306804
آنالیز تجربی فرآیند رشته پیچی در کارآیی مخازن کامپوزیتی با فشار بالا حسین لطفی جندقی 8306584
آنالیز عددی انواع اتصالات چسبی در برابر بارگذاری استاتیکی و دینامیکی برای مواد کامپوزیت ترکیبی حسین لطفی جندقی 8306564
اثر تلفات تشعشعی بر روی انتقال حرارت در فین های واقع در یک میدان مغناطیسی مهرزاد شمس 8302833
اثر تلفات تشعشی بر روی انتقال حرارت در فین ها ی واقع در یک میدان مغناطیسی مهرزاد شمس 8302553
ارائه ی مدل برای ضریب انتقال حرارت موثر خون به همراه نانو ذرات مهرزاد شمس 8302843
ارتعاشات آزاد پوسته های استوانه ای تقویت شده حسین لطفی جندقی 8306624
ارتقاء عملکرد در کنترل آسانسور علی اصغر جعفری 8302913

1 2 3 ... 16 بعدی