پروژه های دانش آموختگان دانشکده مهندسی مکانیک ورودی سال 1381

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
استراتژی تعویض دنده شهرام آزادی 8104633
انتقال حرارت در لایه های مختلف دریاچه های عمیق مجیدعلی فانی تبریزی نژاد 8103943
باتری خورشیدی و کاربرد آن در صنعت و خودرو مجیدعلی فانی تبریزی نژاد 8103803
باتری خورشیدی و کاربرد آن در صنعت و خودرو مجیدعلی فانی تبریزی نژاد 8104153
بررسی آکوستیک جت های مافوق صوت مجیدعلی فانی تبریزی نژاد 8104163
بررسی اثر اتوپایلوت در هدایت موشک شهرام آزادی 8104343
بررسی اثر اتوپایلوت در هدایت موشک شهرام آزادی 8104413
بررسی انتقال حرارت در عایق های چند لایه ای مورد استفاده در ماهواره مجیدعلی فانی تبریزی نژاد 8103713
بررسی انواع توربو شارژرها مجیدعلی فانی تبریزی نژاد 8104113
بررسی خواص مکانیکی کامپوزیتهای تقویت شده با نانو لوله ها شهرام آزادی 8104533

1 2 3 ... 9 بعدی