پروژه های دانش آموختگان دانشکده مهندسی مکانیک ورودی سال 1380

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
ارتعاشات تیر از جنس آلیاژ حافظه دار در اثر بار متحرک علی اصغر جعفری 8009786
اصول عملکرد مبدلهای هوایی و روند طراحی ان مجید بازارگان 8003893
بررسی تجربی خستگی مرکب در استوانه های ترک دار علی شکوه فر 8004603
بررسی چگونگی پخش دود سیگار در محیط های بسته مجید بازارگان 8003883
بررسی خوردگی در لوله های انتقال گاز و اثرات هیدروژن بر آن سیدحسین ساداتی 8004483
بررسی خوردگی در لوله های انتقال گاز و اثرات هیدورژن بر آن سیدحسین ساداتی 8004503
بررسی مواد عملکرد سیکنت در سیستمهای سرمایشی مجید بازارگان 8004093
بررسی موشک های حامل ماهواره سبک علی شکوه فر 8004753
بهینه سازی روتورهای (پوسته های چرخان) کامپوزیتی تقویت شده علی اصغر جعفری 8009816
پاسخ دینامیکی صفحات کامپوزیتی پایه پلیمری تقویت شده توسط سیمهای حافظه دار در برابر ضربه در سرعت های پایین سید محمدرضا خلیلی 8009836

1 2 3 بعدی