پروژه های دانش آموختگان دانشکده مهندسی مکانیک ورودی سال 1379

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
آنالیز دینامیکی صفحات ساندویچی کامپوزیتی در معرض ضربه عرضی با سرعت پایین سید محمدرضا خلیلی 7910106
استفاده از شبکه های عصبی برای بهینه سازی عوامل مهم موثر بر آلیاژسازی مکانیکی نانو کامپوزیت های زمینه آلومینیوم علی شکوه فر 7910136
بررسی پدیده کاویتاسیون وپارامترهای موثربرآن محمدحسین حامدی 7904493
بررسی و تحلیل ارتعاشات تیرهای کامپوزیتی تحت اثربار متحرک سیدعلی اکبر موسویان 7904753
بررسی و تحلیل ارتعاشات تیرهای کامپوزیتی تحت اثربار متحرک رحمت الله قاجار 7905023
بهینه سازی خواص مکانیکی فولاد مارجینگ cr_9ni_4mo_2cu_1ti از طریق کنترل اثر درجه حرارت دفاع علی شکوه فر 7910116
تحلیل اگزرزی در سیستمهای گرایجینگ محمدحسین حامدی 7904613
تعیین کرنش سختی با استفاده از آزمایش پیچش رحمت الله قاجار 7905163
طراحی و آنالیز فنر مارپیچ کامپوریتی در سیستم تعلیق سمند رحمت الله قاجار 7905173
طراحی و ساخت مکانیزمهتی کمک آموزشی سیدعلی اکبر موسویان 7904793

1 2 بعدی