پروژه های دانش آموختگان دانشکده مهندسی عمران ورودی سال 1392

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
توسعه مدل ریسک لرزه ای کلان شهر کرج -------- -------- 9205514
آنالیز عدک قطعیت ها در توسعه توابع شکنندگی لرزه ای تجهیزات با استفاده از میز لرزان مجازی -------- -------- 9207014
اثر اتصالات تیر به ستون بر رفتار دیوارهای برشی فولادی نیمه بلند -------- -------- 9203734
اثر پس لرزه در میزان تغییر شکل ماندگار سازه های مجهز به میراگرهای اصطکاکی -------- -------- 9202744
احیای حرارتی خاک رس رنگبر مصرفی در صنایع بازیافت روغن موتور کارکرده -------- -------- 9219624
ارائه پیشنهاد هایی برای کاهش الودگی صوتی عایق صوتی برای دستگاه های عمرانی در محیط های شهری -------- -------- 9222763
ارائه مدل تعیین خطرپذیری مناطق ساحلی به ریزشهای نفتی (مطالعه موردی سواحل استان بوشهر) -------- -------- 9202384
ارائه ی مدلی جهت بررسی رابطه ی بین خرید اینترنتی و خرید سنتی (سفر با هدف خرید) مطالعه ی موردی شهر تهران و حومه -------- -------- 9206144
ارزیابی عملکرد سازه های کامپوزیتی با استفادهاز فرایند قابلیت اطمینان -------- -------- 9203774
ارزیابی و مقایسه دقت نرم افزار IDARC و ABAQUS در تحلیل خسارت ستونهای بتن آرمه -------- -------- 9203874

1 2 3 ... 11 بعدی