پروژه های دانش آموختگان دانشکده مهندسی عمران ورودی سال 1387

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
آنالیز نیاز لرزه های احتمالاتی سکوهای ثابت فلزی دور از ساحل و بررسی اثرات زلزله حوزه نزدیک دارای پالس سرعت -------- -------- 8704534
اثر سیکل های یخبندان وذوب یخ بر رفتار خاکهای ریز دانه مسلح شده بوسیله الیاف پلی پروپیلن و لایه های ژئوتکستایل محمود قضاوی 8701026
اثر تابش در تحلیل حرارتی و تحلیل تنش سدهای بتنی دو قوسی -------- -------- 8703724
ارائه روش تعیین حساسیت منطق ساحلی به آلودگی نفتی ( مطالعه موردی سواحل استان مازندران ) -------- -------- 8704374
ارائه مدل بهینه سازی اختصاص منابع اقتصادی به منظور کاهش ریسک لرزه ای محمدرضا ذوالفقاری 8700436
ارزیابی آزمایشگاهی توزیع فشار و هیدرولیک جریان در سر ریزهای جانبیسیستمهای پخش سیلاب -------- -------- 8703754
ارزیابی احتمالاتی سازه ها مهاربندی شده با مهاربندهای از جنس آلیاژ حافظه دار شکلی بهروز عسگریان 8701106
ارزیابی اندر کنش خاکهای ریز دانه و ژئوگرید در برگرفته شده در لایه های نازک ماسه ای تحت آزمایشی بیرون کشش محمود رضا عبدی 8707806
ارزیابی تاثیر استفاده از پلیمر PSP بر خواص فیزیکی و مکانیکی قیر و مخلوط های آسفالتی -------- -------- 8703524
ارزیابی تاثیر رفتار دینامیکی سازه ی برج های خنک کن فلزی هذلولوی بر بار گذاری فشار باد -------- -------- 8703904

1 2 3 ... 13 بعدی