پروژه های دانش آموختگان دانشکده مهندسی عمران ورودی سال 1383

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
بررسی آلاینده های ناشی از فعالیت واحدهای نمک زدایی نفت خام و طبقه بندی شاخص آنها سیداحمد میرباقری فیروزآبادی 8308164
بررسی انعطاف پذیری اتصالات سکوهای ثابت فلزی دریایی و تاثیر آن در تحلیل دینامیکی غیرخطی محمود یحیایی 8308024
بررسی تاثیر اندرکنش خاک - شمع - سازه در تحلیل بار فزاینده استاتیکی مودال در سکوهای ثابت فلزی دریایی بهروز عسگریان 8307864
بررسی تاثیر مشخصات امواج نامنظم دریا بر روی سیستم مهار موج شکن شناور پانتونی تک با استفاده از مدل فیزیکی فرهاد یکه یزدان دوست 8308534
بررسی تجربی رفتار اتصالات ممان گیر سازه های بتنی پیش ساخته محمود یحیایی 8307964
بررسی حد اقل فاصله ایمنی خودرو ها در جریان ترافیک منصور فخری 8308614
بررسی رابطه بین نتایج آزمایش برش مستقیم با جعبه کوچک و بزرگ و تاثیر عوامل مختلف بر آن سیدناصر مقدس تفرشی 8306184
بررسی رفتار اتصال تیر پیوند به ستون در قابهای مهاربندی شده برون محور فخرالدین احمدی دانش آشتیانی 8308144
بررسی رفتار دیوارهای برشی با بازشوهای کامل در ارتفاع دهانه محمود یحیایی 8307934
بررسی رفتار غیر ارتجاعی سازه های مهار بندی شده با استفاده از باد بند های مقاوم محمود یحیایی 8307954

قبلی 1 2 3 ... 8 بعدی