پروژه های دانش آموختگان دانشکده مهندسی عمران ورودی سال 1383

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
آنالیز دینامیکی ازایشی سکوهای ثابت فلزی با در نظرگرفتن اندرکنش خاک - سازه شمع تحت اثر زلزله محمود یحیایی 8307974
اثر اندر کنش پی بررفتار لرزه ای سدهای بتنی در فضای سه بعدی با در نطر گرفتن اندر کنش دریاچه وسد سعیدرضا صباغ یزدی 8306124
اثر جزئیات بر جذب انرژی در مهاربند های کمانش تاب فخرالدین احمدی دانش آشتیانی 8308104
اثر شکل و جزئیات ورقهای اتصال مهاربندی بر روی میرائی سازه های فولادی با مهاربندی هم مرکز محمود یحیایی 8308014
اثر نزدیکی به گسل برروی رفتار سازههای ساحلی در برابر زلزله بهروز عسگریان 8309714
ارزیابی دینامیکی جریان عبوری از مجموعه استوانه های قایم و افقی فرهاد یکه یزدان دوست 8308524
ارزیابی سطح عملکرد لرزه ای ساختمانهای فولادی نامتقارن دارای مهاربندی هم محور محمود یحیایی 8308034
ارزیابی عملکرد لرزهای ساختمانهای فلزی مهاربندی شده محمود یحیایی 8307924
ارزیابی میزان سیل در حوضه های آبریز با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی فرهاد یکه یزدان دوست 8308564
بررسی آزمایشگاهی ظرفیت باربری فشاری شمعهای با مقطع متغیر با تغییر بخش متغیر در طول شمع سیدناصر مقدس تفرشی 8306224

1 2 3 ... 8 بعدی