پروژه های دانش آموختگان دانشکده مهندسی عمران ورودی سال 1382

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
ارزیابی آزمایشگاهی و تیوری رفتار غیر خطی قابهای ممانگیر فولادی ویژه بر اساس آیین نامه 2800 فخرالدین احمدی دانش آشتیانی 8211366
ارزیابی اندر کنش خاکهای ریز دانه و ژیوگرید در بر گرفته شده در لایه های نازک ماسه ای محمود رضا عبدی 8211276
افزایش شکل پذیری و ظرفیت باربری دینامیکی اجزای بتن آرمه با استفاده از پلیمر الیافی فخرالدین احمدی دانش آشتیانی 8209944
افزایش ظرفیت خمشی ستونهای بتن مسلح با میلگرد های مدفون در سطح ان اس ام وبا استفاده از frp فخرالدین احمدی دانش آشتیانی 8211346
اندرکنش شمع- خاک شمع تحت بار قایم استاتیکی ودینامیکی سیدناصر مقدس تفرشی 8208434
بررسی آزمایشگاهی اثر ژئوگرید بر رفتار خاکهای رسی سیدناصر مقدس تفرشی 8208464
بررسی آسیب پذیری لرزهای ساختمانهای فلزی1 تا 5 طبقه در منطقه 4 شهر تهران فخرالدین احمدی دانش آشتیانی 8209934
بررسی اثر حفره وسیکل بارگذاری برروی رفتار ژی نواری مستقر برخاک مسلح سیدناصر مقدس تفرشی 8211266
بررسی پخش آلودگی در تالاب ها سیداحمد میرباقری فیروزآبادی 8210004
بررسی رفتار دیوارهای برشی فولادی با بازشو -------- -------- 8211356

1 2 بعدی