پروژه های دانش آموختگان دانشکده مرکز آموزش های الکترونیکی ورودی سال 1384

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
امکان سنجی ایجاد کارخانه تولید پودر تخم مرغ -------- -------- 8413463
بالانس کارت امتیازی متوازن -------- -------- 8413873
بررسی روشهای کنترل کیفیت آماری در شرکت سایپا -------- -------- 8413513
بررسی محدودیتها و الزامات در پیاده سازی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری در بنگاههای تولیدی -------- -------- 8413883
بررسی نواقص موجوددر زیر ساخت شبکه های تجارت الکترونیکی -------- -------- 8413913
بررسی و امکان سنجی فنی و اقتصادی ایجاد کارخانه خالص سازی و شمش سازی سرب و روی احمدرضا تحسیری 8414093
بررسی و بهبود فرایندهای مدیریت پروژه در سازمانهای پروژه محور با پروژه های کانسترکشن با رویکردی مبتنی براستاندارد پی ام آی -------- -------- 8413483
بررسی وضعیت ام ای اس در ایران سعیده غلامی 8406243
پارک های فناوری و اهمیت آن در رسیدن به شهر الکترونیکی -------- -------- 8413763
پروزه - الکترونیکی ریسک در مدیریت پروزه سعیده غلامی 8413983

1 2 3 ... 10 بعدی