پروژه های دانش آموختگان دانشکده مهندسی کامپیوتر ورودی سال 1393

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
" بهبود الگوریتم بازیابی مسیر خراب در شبکه های مبتنی بر نرم افزار -------- -------- 9302314
ارائه روشی برای توزیع بار در شبکه های کامپیوتری مبتنی بر نرم افزار -------- -------- 9302564
ارائه روشی نوین برای مقابله با حملات DDOS در محاسبات ابری -------- -------- 9304634
ارتقاء دقت در بازیابی تصویر مبتنی بر محتوا در موتورهای جستجو با استفاده از انتخاب بهینه مجموعه ویژگی ها -------- -------- 9305794
استخراج ویژگی های مقاوم به نویز با استفاده از شبکه های عصبی در هم پیچشی برای بازشناسی گفتار -------- -------- 9310754
باز شناسی مقاوم گفتار با استفاده از شبکه های عصبی عمیق انطباق پذیر با نویز -------- -------- 9307864
بهبود عملکرد یادگیری تقویتی در سیستم های چند عامله رقابتی،به کمک تاثیر گرفتن از شرایط محیطی -------- -------- 9308304
بهبود گذردهی شبکه ی VANETبا تغییر ساختار فریم آن -------- -------- 9306434
پیاده سازی سه بعدی بازی تنیس مجازی با استفاده از واقعیت مجازی و الگوریتم های یادگیری ماشین -------- -------- 9305564
پیاده سازی همجوشی داده ها در لایه پایگاه داده در بستر PaaSاز رایانش ابری -------- -------- 9311024

1 2 3 ... 4 بعدی