پروژه های دانش آموختگان دانشکده مهندسی کامپیوتر ورودی سال 1391

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
ارائه الگوریتمی کارامد برای استخراج روابط معنایی در مستندات مبتنی بر پایگاه دانش ویکپیدیا -------- -------- 9108744
ارائه الکوریتمی برای تشخیص انجمن ها در شناسایی ناهنجاری شبکه های کامپیوتری -------- -------- 9101974
ارائه طرح جامع برای دسترسی آگاه از کیفیت سرویس کانال در شبکه های رادیو شناختگر مبتنی بر الگوریتم های تصادفی -------- -------- 9104234
ارائه مدلی جهت دسترسی پویای طیف در شبکه های رادیو شناختگر با استفاده از طرح یادگیری تقویتی مزایده ای -------- -------- 9101894
ارائه یک الگوریتم جهت اختصاص مناسب داده ها به لایه های پایه و افزایشی در ویدئوی چند نمایی مقیاس پذیر عبدالرسول قاسمی 9114203
ارائه یک مدل نرخ بیت - اعوجاج مناسب در سطح نما برای ویدئوی چندنمایی در استاندارد HEVC علی احمدی 9113893
اندازه گیری قطر راه هوایی با علائم برونشکتازی در تصاویر HRCTریه بیماران سیستیک فیبروز -------- -------- 9121184
ایجاد سامانه تحلیلی برای مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) علی احمدی 9118063
بازی دو نفره پینگ پنگ از طریق بلوتوث موبایل علی احمدی 9115403
بررسی روش های نفوذ به سیستم های کامپیوتری با بات نت های مبتنی بر استگانوگرافی عبدالرسول قاسمی 9119013

1 2 3 ... 6 بعدی