پروژه های دانش آموختگان دانشکده مهندسی کامپیوتر ورودی سال 1389

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
ارائه سیستمی مبتنی بر دانش جهت شناسایی آتش با استفاده از محاسبات نرم چیترا دادخواه 8903594
ارزیابی کمی کیفیت ویدئو با استفاده از ویژگی های بافتی و شبکه عصبی محمدیوسف درمانی 8910503
استفاده از فیلترهای مبتنی بر منطق فازی برای حذف نویز تصویر محمدیوسف درمانی 8908793
بررسی و شبیه سازی شبکه یک ISP با شبیه ساز GNS3 محمدیوسف درمانی 8911193
بررسی و شبیه سازی شبکه یک ISP با شبیه ساز GNS3 محمدیوسف درمانی 8912753
برنامه ریزی عملیاتی ربات سیار با استفاده از نقشه معنایی در محیط اداری چیترا دادخواه 8917574
برنامه کاربردی مکان یابی افراد به کمک GPS در اندروید محمدیوسف درمانی 8912743
بهبود کیفیت سرویس در شبکه های MANET با درنظرگرفتن پارامترهای کیفی به کمک یک الگوریتم بهینه سازی هوشمند چیترا دادخواه 8903734
بومی سازی نرم افزار متن باز مدیریت کنفرانس تحت وب محمدیوسف درمانی 8912483
پروژه طراحی و پیاده سازی محیط شبیه ساز اتوماتا به زبان فارسی به همراه نمایش درخت محاسبات غیر قطعی NFA محمدیوسف درمانی 8910473

1 2 3 ... 8 بعدی