پروژه های دانش آموختگان دانشکده مهندسی کامپیوتر ورودی سال 1388

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
پیاده سازی نرم افزار با استفاده از سامانه مدیریت فرایند کسب وکارمبتنی بر مدیریت جریان کار ویندوز چیترا دادخواه 8812513
ارائه الگوریتم بهینه سازی بر پایه جغرافیای زیستی و ترکیب آن با سایر الگوریتم های تکاملی برای حل مسائل بهینه سازی چند هدفه علی احمدی 8805414
ارائه روش نیمه متمرکز برای یافتن گره های مرزی درشبکه حسگر بی سیم امیر موسوی نیا 8810923
استفاده از نظریه بازیها در موازنه بار و لایه دسترسی به محیط (MAC) در شبکه های رادیو هوشمند علی احمدی 8804864
بررسی الکوی اخلالگرو پیاده سازی یک فرآیند نرم افزاری بر اساس این الگو امیر موسوی نیا 8810843
بررسی و ارزیابی سیستم های امنیت اطلاعات در تجارت الکترونیک چیترا دادخواه 8810813
بهبود کارایی روش های دسترسی به محیط در شبکه های هوشمند با استفاده از الگوریتم یادگیری تقویتی علی احمدی 8805384
بهینه سازی ساختار مدارهای مبتنی بر آتوماتای کوانتومی سلولی با استفاده از روش های هوشمند علی احمدی 8819504
پیاده سازی برنامه نوازندگی یک ساز توسط حسگر حرکتی گوشی های هوشمند چیترا دادخواه 8812563
پیاده سازی روشی برای یادگیری توزیع گوسی چند متغیره در الگوریتم های تکاملی چیترا دادخواه 8811573

1 2 3 ... 7 بعدی