پروژه های دانش آموختگان دانشکده مهندسی کامپیوتر ورودی سال 1387

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
(2)طراحی و پیاده سازی سامانه اتوماسیون خانگی با استفاده از ماژول های RF علی احمدی 8703243
ارتباط دو میکرو کنترلر از خانواده dsPIC از طریق CAN علی احمدی 8703443
بررسی و شبیه سازی یک روش کنترل ازدحام ترافیک چند رسانه ایی روی اینترنت با شبیه سازNS-2 علی احمدی 8703553
تحلیل و پیاده سازی یک روش استنتاجی برای IP Alias Resolution علی احمدی 8703073
ساخت برد ارسال و دریافت DTMF علی احمدی 8702853
ساخت برد ارسال ودریافت DTMF علی احمدی 8703583
طراحی سیستم case base planning جهت کنترل حرکت بازوی ربات در دنیای قطات علی احمدی 8703383
طراحی مدار به روش خودکار در منطق CDM و بهینه سازی آن علی احمدی 8703123
طراحی مدار به روش خودکار در منطق CDM و بهینه سازی آن علی احمدی 8703233
طراحی و پیاده سازی رمز نگاری AES بر روی تراشه FPGA علی احمدی 8703563

1 2 3 بعدی