پروژه های دانش آموختگان دانشکده مهندسی کامپیوتر ورودی سال 1385

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
بررسی نرم افزارهای جریان سازی موثر ویدئو مبتنی بر استاندارد mpeg روی شبکه محمدیوسف درمانی 8506863
بررسی و شناسایی روش های حمله و راهکارهای مواجهه با آن ها در شبکه های انتقال صدا روی اینترنت VOIP محمدیوسف درمانی 8509723
بهینه سازی تابع ارزیاب یک موتور شطرنج بوسیله الگوریتم های تکاملی محمدیوسف درمانی 8508163
پیاده سازی بازی sudoku با زبان جاوا برای سیستم عامل اندروید با امکان حل خودکار محمدیوسف درمانی 8511353
پیاده سازی پروتکل485 ascll modbus rs لایه های 1 و2 بااستفاده ازavr برای ارتباط بادستگاهhmi محمدیوسف درمانی 8507963
پیاده سازی واسط نرم افزاری و روشی جهت هدایت خود مختار ربات متحرک در محیط ساختار یافته و تولید نقشه محیط به طور همزمان محمدیوسف درمانی 8511293
توسعه و پیاده سازی الگوریتم حل مساله مکان یابی و تولید نقشه همزمان برای ربات های سیار محمدیوسف درمانی 8508063
شبیه سازی و ساخت جهت یاب هدف صوتی با پردازش آرایه ای محمدیوسف درمانی 8508693
شبیه سازی و ساخت جهت یاب هدف صوتی با پردازش آرایه ای محمدیوسف درمانی 8508703
طراحی سیستم پیجینگ با تکنولوژی 485 RS محمدیوسف درمانی 8507573

1 2 3 بعدی