پروژه های دانش آموختگان دانشکده مهندسی کامپیوتر ورودی سال 1384

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
انتقال اطلاعات شبکه اترنت روی خط سریال امیر موسوی نیا 8406463
بررسی مدیریت کلید در شبکه های هوشمند بیسیم مرتضی نوریان چالی 8406333
بررسی موانع گسترش تجارت الکترونیک در ایران و ارائه راه حل برای توسعه خدمات الکترونیکی در دو تجارت خاص (موبایل و مسکن) مرتضی نوریان چالی 8412373
به کارگیری GPU ها برای انجام محاسبات ماتریسی بر روی خوشه کامپیوتری مرتضی نوریان چالی 8410543
پردازش نامتقارن توزیع شده درمحاسبات ابری امیر موسوی نیا 8411013
پروژه مرتضی نوریان چالی 8412253
پیاده سازی Telnet Server به کمک ماژول RTL8019 و میکروکنترلر از خانواده PLC امیر موسوی نیا 8406433
پیاده سازی الگوریتم رمز Grain روی برد FPGA امیر موسوی نیا 8410393
پیاده سازی موازی الگوریتم با به کارگیری Classifier System بر روی خوشه ی لینوکسی امیر موسوی نیا 8410883
پیاده سازی یک نرم ازار برای جریان سازی کارآمد صدا بر روی شبکه امیر موسوی نیا 8409373

1 2 3 بعدی