پروژه های دانش آموختگان دانشکده مهندسی برق ورودی سال 1393

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
" ارائه ی کران های ناحیه ی ظرفیت امن برای کانال تداخل شناختی علی -------- -------- 9302234
" بهبود عملکرد شناسایی خودکار مدولاسیون های M-PSK و QAM -------- -------- 9308384
" طراحی و ساخت نوسان ساز تنظیم پذیر کم نویز در باند C با استفاده از تشدیدگر مجتمع شده در زیر لایه (SIW) و اندازه گیری ضریب گذردهی الکتریکی مواد -------- -------- 9311044
" طراحی، شبیه سازی و ساخت خط انتقال غیرخطی جهت تیزسازی پالس -------- -------- 9302754
" مکانیابی هدف متحرک در رادارهای چندورودی-چندخروجی با استفاده از TDOA و FDOA و خطای موقعیت -------- -------- 9308254
آشکارسازی و تخمین زوایای ورود موج منابع باند پهن در آرایه های خطی -------- -------- 9304354
ارائه الگوریتمی جهت آشکارسازی خطاهای امپدانس بالا در ریزشبکه -------- -------- 9309704
ارائه روشی برای ایجاد امنیت مبتنی بر لایه فیزکی در شبکه های تداخل-رله -------- -------- 9302764
ارائه روشی برای مدیریت داده های طول عمر ترانسفورماتورهای قدرت جهت بهینه سازی عملکرد و افزایش طول عمر آنها -------- -------- 9308164
ارزیابی و تخمین قابلیت اطمینان مبدل های پایه dc-dcبراساس پارامترهای مختلف موثر در روابط حرارتی -------- -------- 9308104

1 2 3 ... 13 بعدی