پروژه های دانش آموختگان دانشکده مهندسی برق ورودی سال 1393

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
" ارائه ی کران های ناحیه ی ظرفیت امن برای کانال تداخل شناختی علی -------- -------- 9302234
" بهبود عملکرد شناسایی خودکار مدولاسیون های M-PSK و QAM -------- -------- 9308384
" طراحی و ساخت نوسان ساز تنظیم پذیر کم نویز در باند C با استفاده از تشدیدگر مجتمع شده در زیر لایه (SIW) و اندازه گیری ضریب گذردهی الکتریکی مواد -------- -------- 9311044
" طراحی کنترل کننده تطبیقی بر پایه شبکه های عصبی ضربه -------- -------- 9306344
" طراحی، شبیه سازی و ساخت خط انتقال غیرخطی جهت تیزسازی پالس -------- -------- 9302754
" مکانیابی هدف متحرک در رادارهای چندورودی-چندخروجی با استفاده از TDOA و FDOA و خطای موقعیت -------- -------- 9308254
آشکارسازی پاسخ مسیرهای بینایی به تحریک های بصری در هسته های زانویی جانبی با استفاده از تصاویر fMRI و کاربرد ان در مطالعه بیماری MS -------- -------- 9301984
آشکارسازی و تخمین زوایای ورود موج منابع باند پهن در آرایه های خطی -------- -------- 9304354
ارائه الگوریتمی جهت آشکارسازی خطاهای امپدانس بالا در ریزشبکه -------- -------- 9309704
ارائه روشی برای ایجاد امنیت مبتنی بر لایه فیزکی در شبکه های تداخل-رله -------- -------- 9302764

1 2 3 ... 16 بعدی