پروژه های دانش آموختگان دانشکده مهندسی برق ورودی سال 1389

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
شبیه سازی و طراحی فیلتر اکتیو به منظور کاهش هارمونیک در شین داخلی نیروگاه اصغر اکبری ازیرانی 8903484
مدلسازی و شبیه سازی بهره برداری بهینه از فیدرهای توزیع در شبکه هوشمند با درنظر گرفتن سیستم های سه فاز نامتعادل اصغر اکبری ازیرانی 8904294
ارائه ی الگوریتمی به منظور انطباق تصاویر MRI و CT سر نوزادان رضا جعفری 8904914
بررسی پدیده رزونانس فانو در نانوذرات پلاسمونی و کاربردهای آن در حسگرها محمدصادق ابریشمیان 8904054
' تشخیص و طبقه بندی سرطان سینه براساس شبکه های عصبی کانولوشن رضا جعفری 8904834
تصحیح خطاهای انالوگ در مبدلهای آنالوگ به دیجیتال موازی با استفاده از تکنیک موجک مهدی احسانیان مفرد 8904154
شبیه سازی و طراحی فیلتر های مایکرواستریپ دو مودی طرح پذیر توکل پاکیزه 8909483
طراحی ، شبیه سازی و ساخت آنتن مایکرواستریپی کوچک سازی شده با استفاده از ساختارهای فرامواد محمدصادق ابریشمیان 8903964
طراحی و شبیه سازی جهت پیاده سازی خودرو هیبرید سری- موازی مبتنی بر ماشین DMP به روش سخت افزار در حلقه عباس هوشمند ویکی 8917404
طراحی، شبیه سازی و ساخت آرایه فراکتال فعال گیرنده UWB با دو قطبش محمدصادق ابریشمیان 8907384

1 2 3 ... 27 بعدی