پروژه های دانش آموختگان دانشکده مهندسی برق ورودی سال 1387

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
ً طراحی و شبیه سازی یک موجبر پلاسمونی MDM کوپل شده به دنباله ها با دو روش تحلیلی و عددی (FDTD ) سیدعبدالله میرطاهری 8700284
ً شبیه سازی انتشار سیگنال های UHF در ترانسفورماتور به منظور مانیتورینگ تخلیه جزیی سیدمسعود مقدس تفرشی 8706374
استفاه از بردار جهت صفر در طراحی سیستم های کنترل چندمتغیره غیر مینیمم فاز به روش QFT محمد تشنه لب 8700334
ً طراحی ، تحلیل و شبیه سازی الگوریتم شناسایی کدهای LDPC با خواص جبری محمود احمدیان عطاری 8700304
ً طراحی پایلوت نرم افزار یک سیستم پایلوت AMI به منظور مدیریت مصرف مشترکین مسکونی و تجاری سیدمسعود مقدس تفرشی 8700664
ً طراحی و شبیه سازی موتور رلوکتانسی خطی سه فاز با مغناطیس دائم احمد رادان 8706354
ً طراحی یک کنترل کننده با کاربرد خاص برای استفاده در یک پروتز بینایی حسین شمسی 8701014
طراحی، ساخت و تحلیل آنتن دوباندی F وارونه ی مسطح با قابلیت کاشت در بدن سیدعبدالله میرطاهری 8700824
طراحی، شبیه سازی و ساخت تقویت کننده 2 وات در باند S سیدعبدالله میرطاهری 8701923
ً مطالعه و تحقیق در مورد جاذب های مختلف در باند میلیمتری و طراحی و شبیه سازی یک سطح انتخابگر فرکانس برای جذب امواج میلیمتری ( GHZ 30-60 )برابر 15 db – و بدون استفاده از پکیج آماده سیدعبدالله میرطاهری 8700994

1 2 3 ... 29 بعدی