پروژه های دانش آموختگان دانشکده مهندسی برق ورودی سال 1384

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
.. مکان پلاسما در تو کامک فرشید رئیسی 8404234
... ارتباط بخشهای مختلف مغز در فرایند بینایی رضا جعفری 8404054
... تولید هارمونیک دوم... منوچهر کامیاب حصاری 8401364
... تکنیک یو-دبلیو- بی پرسرعت کمال محامد پور 8401044
...تصاویر ام-ار-آی مغزی نوزادان رضا جعفری 8403944
...توان ماکزیمم به توان متوسط کمال محامد پور 8403914
...خوشه های میکرو کلسیفیکاسیون... رضا جعفری 8404624
...در محیطهای محاسباتی فراگیر... محمود احمدیان عطاری 8402674
...شکنندگی کروموزومی با ابتلا و .... رضا جعفری 8404004
...عملکرد می مو -ا اف دی ام... کمال محامد پور 8404364

1 2 3 ... 16 بعدی