پروژه های دانش آموختگان دانشکده مهندسی برق ورودی سال 1383

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
کنترلر دور موتور پی-ام-اس-ام... محمد اردبیلی 8305544
کنترلر عصبی حمیدرضا تقی راد 8305724
کنترلر فلاپی درایو .... محمدیوسف درمانی 8305274
کوره سیمان حمیدرضا تقی راد 8305654
کیفیت تصاویر دوبعدی... کمال محامد پور 8306004

قبلی 1 ... 9 10 11