پروژه های دانش آموختگان دانشکده مهندسی برق ورودی سال 1382

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
اتصال عنصر غیر خطی دیود نصرت الله گرانپایه 8208114
ارائه روشی برای تعیین محل تخلیه های جزئی در داخل ترانسفورماتور اصغر اکبری ازیرانی 8211186
ارائه یک مدل افت انتشار مخابرات سیار زمینی... نصرت الله گرانپایه 8208074
امواج الکترومغناطیسی جهت مکان یابی... احمد رادان 8207854
انالیز حساسیت یک مساله پراکندگی منوچهر کامیاب حصاری 8211236
بررسی وتحقیق برروی تابع انتقال فرکانس بالای سیم پیچ ترانس احمد رادان 8207794
پ احمد رادان 8207784
پ احمد رادان 8207734
پیاده سازی الگوریتم اف-دی-تی-دی .. نصرت الله گرانپایه 8208124
پیاده سازی شبکه عصبی محمدعلی نکویی 8207894

1 2 3 بعدی