لیست پروژه های دانش آموختگان

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
بررسی تاثیر تنگراه بر روی ویژگی های ترافیکی در راه های برون شهری -------- -------- 9505904
جاگذاری قوانین مسیریابی در شبکه های نرم افزار محور بر اساس طول پیشوندهای ثابت حامد خانمیرزا 9434874
رویکردی جدید برای تشخیص و کاهش حمله منع سرویس توزیع شده در اینترنت اشیائ محمدیوسف درمانی 9434864
طراحی معماری مقیاس پذیر برای شبکه های نرم افزار محور با استفاده از توزبع کشسان و چند سطحی جداول قوانین در سوئیچ های شبکه حامد خانمیرزا 9434854
بهینه سازی برخی الگوریتم های رایج هندسه جبری محاسباتی -------- -------- 9429374
بهبود کشف تغییرات از تصاویر ماهواره ای با حد تشخیص بالا با استفاده از الگوریتم ژنتیک بهبود یافته -------- -------- 9429204
شبیه سازی عددی محفظه احتراق توربین گازی با سوخت ترکیبی متان – هیدروژن به منظور پیش بینی آلاینده ها محمدحسین حامدی 9429094
طراحی ساختارهای درشت مولکول برخی عناصر واسطه بر پایه لیگاندهای ترپیریدیل استخلاف دار -------- -------- 9429024
سنتز ماده موثره دارویی وارفارین و مشتقات آن -------- -------- 9429014
نرم های چند سانی -------- -------- 9428964

1 2 3 ... 1140 بعدی