لیست پروژه های دانش آموختگان

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
بهینه سازی برخی الگوریتم های رایج هندسه جبری محاسباتی -------- -------- 9429374
بهبود کشف تغییرات از تصاویر ماهواره ای با حد تشخیص بالا با استفاده از الگوریتم ژنتیک بهبود یافته -------- -------- 9429204
طراحی ساختارهای درشت مولکول برخی عناصر واسطه بر پایه لیگاندهای ترپیریدیل استخلاف دار -------- -------- 9429024
سنتز ماده موثره دارویی وارفارین و مشتقات آن -------- -------- 9429014
نرم های چند سانی -------- -------- 9428964
بررسی رفتار خمش و کشش کامپوزیت¬های اپوکسی تقویت شده با الیاف بازالت، حاوی نانوذرات کربنات کلسیم سیدمحمدحسین سیادتی 9428954
تحلیلی مکانی و بررسی همبستگی بیماری تب مالت با پارامترهای جغرافیایی -------- -------- 9428824
طبقه بندی و شناسایی عوارض شهری مبتنی بر تلفیق ویژگیهای هندسی و مکانی- طیفی از داده های لایدار و فراطیفی -------- -------- 9428774
مدلسازی و حل مسئله زمانبندی چند پروژه ای با در نظر گرفتن تخصیص انحصاری منابع و امکان آزادسازی منابع حمید شهریاری 9428704
بهینه سازی مسأله مکان یابی- تخصیص چند سطحی با در نظر گرفتن ازدحام در سیستم (با استفاده از سیستم های صف) حمید شهریاری 9428684

1 2 3 ... 1099 بعدی